Blackbirdan online journal of literature and the artsSpring 2011 v10n1
poetryfictionnonfictiongalleryfeaturesbrowse
TOMAS TRANSTRÖMER

Tre Strofer

I
Riddaren och hans fru
förstenade men lyckliga
på ett flygande kistlock
utanför tiden.

II
Jesus höll upp ett mynt
med  Tiberius i profil
en profil utan kärlek
makten i omlopp.

III
Ett rinnande svärd
utplånar minnena.
I marken rostar
trumpeter och gehäng.


   Sorrow Gondola (Sorgegondolen) Introduction & Suite Contents
   Sorrow Gondola Table of Contents

return to top