Blackbirdan online journal of literature and the artsSpring 2011 v10n1
TOMAS TRANSTRÖMER

Tre Strofer

I
Riddaren och hans fru
förstenade men lyckliga
på ett flygande kistlock
utanför tiden.

II
Jesus höll upp ett mynt
med  Tiberius i profil
en profil utan kärlek
makten i omlopp.

III
Ett rinnande svärd
utplånar minnena.
I marken rostar
trumpeter och gehäng.  end