Blackbirdan online journal of literature and the artsSpring 2011 v10n1
TOMAS TRANSTRÖMER

Midvinter

Ett blått sken
strömmar ut från mina kläder.
Midvinter.
Klirrande tamburiner av is.
Jag sluter ögonen.
Det finns en ljudlös värld
det finns en spricka
där döda
smugglas över gränsen.  end