Blackbirdan online journal of literature and the artsSpring 2011 v10n1
TOMAS TRANSTRÖMER

En Skiss Från 1844

William Turners ansikte är brunt av väder
han har staffli längst ute bland bränningarna.
Vi följer den silvergröna kabeln ner i djupen.

Han vadar ut i det långgrunda dödsriket.
Ett tåg rullar in. Kom närmare.
Regn, regn färdas över oss.  end