Blackbirdan online journal of literature and the artsSpring 2018  Vol. 17 No. 1
poetryfictionnonfictiongalleryfeaturesbrowse
an online journal of literature and the arts
 print preview
 English
back TOMAS TRANSTRÖMER

Efter En Lång Torka

Sommaren är grå just nu underliga kväll.
Regnet smyger ner från himlen
och tar mark stilla
som om det gällde att övermanna en sovande.

Vattenringarna myllrar på fjärdens yta
och det är den enda yta som finns—
det andra är höjd och djup
stiga och sjunka.

Två tallstammar
skjuter upp och fortsätter i långa ihåliga signaltrummor.
Borta är städerna och solen.
Åskan finns i det höga gräset.

Det går att ringa upp hägringens ö.
Det går att höra den gråa rösten.
Järnmalm är honung för åskan.
Det går att leva med sin kod.  


return to top